Lid van de VEF

WWF Rangerclub VEF AERF

WWF is lid van de VEF. De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF afgekort) wil aan de Belgische bevolking zekerheid bieden over de morele kwaliteit van de fondsenwerving en over de transparantie van de rekeningen. Dat betekent dat alle schenkers, medewerkers en personeelsleden over het recht beschikken om minstens één keer per jaar informatie te verkrijgen en te weten waar de opgehaalde fondsen naartoe gaan. Voor meer informatie, raadpleeg de website www.vef-aerf.be